Akadálymentesítő eszköz

Szövegméret növelése
Szövegméret csökkentése
Nagy kontraszt
Negatív kontraszt
Olvasó vonal
Alaphelyzet

A helyszín

A katolikus templommal szemben, a város főutcáján.

Bejárati folyosó

A belépő vendégeket a folyosó bal oldalán kapott helyet egy tábla: "Jó tett helyébe jót várj!" - azok neveivel, akik a népmesePont létrejöttét segítették két kezük munkájával vagy bármilyen tárgyi felajánlásukkal. A táblán szereplő nevek köre folyamatosan bővül. Köszönet érte!

A folyosó jobb oldalán a jól ismert "mesekezdő formulák" köszöntik , amelyek nem is annyira formulák, mint inkább a mesébe való beleélést, belépést segítik. Ezért is kerültek a bejárat közelébe...Egyszer volt, hol nem volt... Hetedét országon is túl...az Üveghegyeken is túl...Még az Óperenciás tengeren is túl...mindenen...ott kezdődik a mese.

Nagy mesegyűjtők tékája

Szűcs Sándor, a Sárrét tudósa. Így ír róla Dankó Éva:

Vénséges sárréti pákászok, öreg számadók a Hortobágy „mellyéki” karámoknál, nagy idejű kunsági tanyások fogadták a 20-as évektől hagyományuk örökébe Szűcs Sándort, aki jegyzőkönyvvel, fényképezőgéppel barangolta széltébe-hosszába e „három földet”. Falut, várost, kerek pusztát vett számba a kitűnő néprajztudós, hogy lejegyezzen mindent, amit értéknek tekint a néprajztudomány. Szűcs Sándor biharnagybajomi háza még mindig őriz kincseket. Itt lelt rá Balassa Iván, munkásságának értő és avatott ismerője, a sárréti nyelven lejegyzett klasszikus magyar népmesékre, melyekről így nyilatkozott lejegyzőjük: „Ha kiadná valaki, vidd el, hátha örömet okozok a gyerekeknek is…”

A legtöbb magyar gyerek Benedek Elek nevét ismeri.

"Jézus tanítványa voltam:
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem."

Benedek Elek

Arany László

"Az ember-öltő kel, nő, zajg, bomol,
Küzd, hömpölyög, él s éltet szüntelen."

Illyés Gyula

"Csak az a nép tud tisztelni más népeket - azok szokásait, hagyományait - amely a sajátját is megbecsüli."

Kriza János

Az Igazság és Hamisság útazása*
Ezelőtt sok üdővel*, de éppen a napját nem tudom megmondani, az Igazság jól feltarisnyálva útnak indult, hogy béjárja a világot. Ment, ment hegyen, vőgyön, falun, városon keresztül; addig ment, míg előtalálta a Hamisságot.

Előtér

Előtérnek nevezzük ezt a helységet, bár mire idáig elér a látogató, már jól "bent jár a NépmesePont sűrűjében". Ez a központi rész többféle funkcióval bír: fogadó tér, helyet adhat a szakkörök kézműves foglalkozásainak, asztalok és székek nélkül mozgásos játékoknak, vagy ha az esemény úgy kívánja, a "terülj, terülj asztalkám" is itt valósul meg, tehát az étkezések helyszíne is egyben, legyen az tábor vagy szakmai nap.

AÁltalában , de nem minden esetben itt kap helyet a "Hónap műtárgya", innen szól a zene, ha lehetősége és alkalma van színesíteni a foglalkozást, és innen nyílnak a mesepont további helyszínei: a Mese-Tér, a Játszó-Tér és a Bodorka Galéria.

Mese-Tér

Infoblokk

Bodorka Népesepont - Berettyóújfalu

- Imprersszium