Akadálymentesítő eszköz

Szövegméret növelése
Szövegméret csökkentése
Nagy kontraszt
Negatív kontraszt
Olvasó vonal
Alaphelyzet

Egyszer volt, hol nem volt...volt egyszer egy mesepont...

2018 áprilisában indult a Berettyó Kulturális Központ EFOP-3.3.4-17-2017-00025. azonosítószámú, „Bodorka NépmesePont – Játsszunk mesét Biharban!” című nyertes pályázatának megvalósítása. A helyszín kialakítását, a berendezések beszerzését követően június 22-én hivatalosan is megnyitottuk a Kossuth u. 36. szám alatti Fényes-házban található Bodorka NépmesePontunkat. A projekt keretében három éven át várjuk mesés környezetbe Berettyóújfalu és a környék gyermek és felnőtt lakosságát családi alkalmainkra és tanórán kívüli, szakköri foglalkozásainkra.

A magyar népmese és a szóbeli mesemondás népszerűsítésére törekszünk, hogy ezáltal a népköltészetben megtestesülő értékeket és hagyományokat közvetítsük. Célunk a népmesei ismeretek bővítése, összefűzése, alkotó módon való kifejezése, a szóbeli mesemondás eszköztárának felhasználásával a mesélő, és a hallgatóság örömére.

Mindehhez pedig elsősorban szűkebb környezetünk, a Bihari-Sárrét hagyományvilágát, a – többek között Szűcs Sándor által összegyűjtött és közreadott – mese- és mondakincset vesszük alapul. Így, a helyi történetektől az itt fellelhető variánsokon át jutunk el a Kárpát-medence más tájaira és különböző népeihez.

Az élőszavas mesemondás mellett olyan tartalmas tevékenységeket – alkotóműhely, mese-táncház, gyermektábor, családi mesenapok, szakmai programok pedagógusoknak, stb. – biztosítunk, melyek során a népmesei ismeretek és élmények komplex művészeti módszerekkel valósulnak meg, és sokoldalúan hatnak a gyermekek személyiségfejlődésére.

Munkánkat az oktatási-nevelési, valamint a kulturális intézményekkel összehangolva, partnerkapcsolatban végezzük. Szakmai programjainkat a Hagyományok Háza segíti. Szoros együttműködést folytatunk a Nadányi Zoltán Művelődési Házzal és a Makk Kálmán Mozi Mozigalériájával. Amikor gyermekközönségnek szóló kiállításokat rendeznek, akkor mi ezeken a helyszíneken komplex mesefoglalkozással – tárlatvezetéssel, élőszavas mesemondással, élőzenével, és a meséhez kapcsolódó kézműves tevékenységekkel – várjuk az odalátogató óvodás és iskolás csoportokat.

Városi rendezvényeken, saját standunkon népi játékokkal, kézműves tevékenységekkel igyekszünk megismertetni még több emberrel a Bodorka Népmesepontot.

Szakköreinket, a „Kisgömböc meseműhelyt”, a „Garabonciás alkotóműhelyt”, és a „Hetedhét országon is túl” elnevezésű mesefoglalkozást a helyi általános iskolák alsó tagozatos diákjainak hirdettük meg. Hat intézményből járnak hozzánk rendszeresen ezekre a foglalkozásokra.

Szívesen fogadjuk a családok és kisgyermekesek, valamint a pedagógusok és társintézmények munkatársainak érdeklődését. Bejárhatják a Bodorka NépmesePont tereit, bepillanthatnak az ott folyó munkába. Közös játékokkal, mondókázással, népzenével és táncolási lehetőséggel tesszük élménydússá a kisgyermekek látogatását.

Infoblokk

Bodorka Népesepont - Berettyóújfalu

- Imprersszium